Rozsudek

14.07.2017 21:15
Okresní soud ve Vyškově vydal na základě námi podané žaloby dne 14.07.217 rozsudek (sp. zn.: 4 C 329/2016), kterým zavázal dlužníka k úhradě pohledávky ve výši 9.000 Kč + příslušenství; rozsudek následně nabyl právní moci a je vykonatelným titulem.  
Zpět