Rozsudek

07.12.2016 16:55

Ve sporu o 460.066,65 Kč + příslušenství, vedeného u OS Praha 6 pod sp. zn.: 28 C 177/2012, potvrdil odvolací soud prvoinstanční rozsudek, kterým soud zavázal dlužníka nahradit věřiteli jistinu pohledávky, úroky z prodlení a náklady řízení dle námi podané žaloby.     

Zpět