Rozhodčí řízení

28.01.2020 10:20

Podán návrh na vydání rozhodčího nálezu k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dluužník německá fzická osoba, která přistoupila k uzanání dluhu se sjednanou rozhodčí doložkou. Dluh z obchodního styku ve výši 26.910,00 EUR + příslušenství.

Zpět