Platba dlužníka

13.10.2016 14:16

Částku ve výši 20.000 Kč jako částečné plnění, uhradil dlužník na základě rozsudku vydaného KS v Praze pod sp. zn.: 47 Cm 162/2014.

Zpět