Nařízení exekuce na majetek dlužníka

27.11.2020 10:01

Na základě získáného exekučního titulu (rozsudek vydaný Okresním soudem v Lounech, sp. zn.: 5 C 128/2020), byla zahájena exekuce na majetek dlužníka. Dluh ve výši 8.587,- Kč + příslušenství.

Zpět