Nařízení exekuce na majetek dlužníka

20.11.2020 13:55

Na základě získáného exekučního titulu (soudní smír vydaný Okresním soudem v Benešově ze dne 25.08.2020 sp. zn.: 5 C 4/2020-64), byla zahájena exekuce na majetek dlužníka. Dluh ve výši 53.000,- Kč + příslušenství.

Zpět