Insolvence

07.03.2020 12:17

Při exekuci na majetek dlužníka, Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, vyhověl návrhu dlužníka a zahájil insolvenční řízení (sp. zn.: KSPA 60 INS 6036/2020). Dluh z z nedodržené smlouvy o dílo ve výši 46.440,00 Kč + příslušenství. Ve věci podána přihláška pohledávky.

Zpět