Insolvence

06.03.2020 11:16

V rámci vedené exekuce (exekuční titul Okresního soudu v Pardubicích, sp. zn.: 117 EC 179/2012) na majetek dlužníka, bylo zjsištěno, že dlužník podal návrh na zahájení isolvenčního řízení na svůj majetek. Ve věci podána přihláška pohledávky do insolvenčního řízení. Pohledávka za fyzickou osobou ve výši 46.440 Kč a 3.204,36 Kč + příslušenství.

Zpět