FOX HOLDING s.r.o.

19.10.2015 13:42

Ve věci vedené u místně příslušného Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou: 27 Cm 304/2014 o 78.000,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 15.10.2015 rozsudek ve prospěch naší společnosti jako žalobce.

Zpět