FOX HOLDING s.r.o.

18.09.2015 10:34

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Břeclavi, pod spisovou značkou: 109 EC 164/2012, soud vydal dne 22.04.2015 rozsudek ve prospěch naší společnosti jako žalobce a pohledávka byla po dohodě s protistranou uhrazena.

Zpět