FOX HOLDING s.r.o.

23.07.2015 10:00

Ve věci vedené u místně příslušného Obvodního soudu pro Prahu 3, pod spisovou značkou: 9 EC 101/2012 o 14.400,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 22.04.2014 rozsudek ve prospěch naší společnosti jako žalobce a pohledávka byla v květnu letošního roku vymožena v exekučním řízení se všemi příslušnými náklady.

Zpět