FOX HOLDING s.r.o.

23.04.2015 12:54

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v České Lípě, pod spisovou značkou: 14 C 57/2014 o 3.488,00 EUR + příslušenství, soud vydal dne 16.04.2015 rozsudek ve prospěch naší společnosti jako žalobce.

Zpět