FOX HOLDING s.r.o.

06.07.2015 09:50

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou: 112 EC 175/2012 o 50.000,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 18.06.2015 rozsudek ve prospěch naší společnosti jako žalobce.

Zpět