FOX HOLDING s.r.o.

23.10.2014 11:27

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Pardubicích, pod spisovou značkou: 124 C 6/2012 o 97.802,00 Kč + příslušenství, soud vydal rozsudek v náš prospěch, který již nabyl právní moci a je vykonatelný.

Zpět