FOX HOLDING s.r.o.

28.11.2014 11:25

Ve věci vedené u místně příslušného Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou: 27 CM 304/2014 o 78.000,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 18.11.2014 směnečný platební rozkaz.

Zpět