FOX HOLDING s.r.o.

20.08.2014 11:23

Ve věci vedené u místně příslušného Krajského soudu v Praze, pod spisovou značkou: 47 CM 162/2014 o 1.060.000 Kč + příslušenství, soud vydal dne 07.08.2014 směnečný platební rozkaz.

Zpět