FOX HOLDING s.r.o.

17.07.2014 10:57

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, pod spisovou značkou: 12 C 216/2012 o 42.000,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 30.04.2014 rozsudek pro pro zmeškání a žalobě tak bylo vyhověno v plném rozsahu. Rozsudek nabyl právní moci dne 28.5.2014.

Zpět