FOX HOLDING s.r.o.

02.07.2014 10:52

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, pod spisovou značkou: EPR136852/2014 o 170.934,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 25.06.2014 platební rozkaz.


 

 

Zpět