FOX HOLDING s.r.o.

12.06.2014 12:13

Ve věci vedené u místně příslušného Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou: 24 CM 170/2014 o 11.900,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 09.06.2014 směnečný platební rozkaz.


 

 

Zpět