FOX HOLDING s.r.o.

18.05.2014 10:18

Ve věci vedené u místně příslušného Krajského soudu v Praze, pod spisovou značkou: 59 CM 125/2014 o 70.296,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 16.05.2014 směnečný platební rozkaz.


 

 

Zpět