FOX HOLDING s.r.o.

12.05.2014 14:33

Ve věci vedené u místně příslušného Obvodního soudu pro Prahu 5, pod spisovou značkou: 11 C 150/2014 o 94.691,00 Kč + příslušenství, soud vydal po nařízeném jednání dne 30.04.2014 rozsudek, kdy bylo naší žalobě vyhověno v plném rozsahu.


 

 

Zpět