FOX HOLDING s.r.o.

13.02.2014 11:47

Ve věci vedené u místně příslušného Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou: 46 CM 62/2012 o 350.065,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 19.10.2012 směnečný platební rozkaz a v následném exekučním řízení byla vymožena jistina, příslušenství a náklady řízení jak soudního, tak exekučního.

Zpět