FOX HOLDING s.r.o.

27.02.2014 11:43

Ve věci vedené u místně příslušného Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou: 24 CM 600/2012 o 26.000,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 13.09.2013 směnečný platební rozkaz a dlužník uhradil následně jistinu, příslušenství a veškeré náklady řízení.

Zpět