FOX HOLDING s.r.o.

26.02.2014 11:39

Ve věci vedené u místně příslušného Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou: 33 CM 590/2012 o 43.000,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 28.03.2013 směnečný platební rozkaz a dlužník uhradil následně jistinu, příslušenství a náklady řízení.

Zpět