FOX HOLDING s.r.o.

10.01.2014 13:36

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Berouně, pod spisovou značkou: 13 C 100/2013 o 4.012,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 31.10.2013 usnesení o zastavení řízení o které požádala naše společnost, když dlužník uhradil jistinu a náklady řízení.

Zpět