FOX HOLDING s.r.o.

05.03.2014 11:33

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou: 112 EC 175/2012 o 50.000,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 19.02.2014 elktronický platební rozkaz.

Zpět