FOX HOLDING s.r.o.

23.10.2013 12:13

Ve věci vedené u místně příslušného Obvodního soudu v Praze 5, pod spisovou značkou: EPR 55698/2013 o 94.691,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 15.10.2013 platební rozkaz.

Zpět