FOX HOLDING s.r.o.

02.09.2013 12:05

Ve věci vedené u místně příslušného Městského soudu v Brně, pod spisovou značkou: 219 EC 73/2011 o 4.305,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 21.08.2013 rozsudek ve prospěch naší společnosti jako žalobce.

Zpět