FOX HOLDING s.r.o.

07.11.2013 14:52

Ve věci vedené u místně příslušného Obvodního soudu Praha 4, pod spisovou značkou: 15 C 113/2012 o 390.000,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 01.11.2013 rozsudek pro zmeškání v náš prospěch.

Zpět