FOX HOLDING s.r.o.

16.12.2013 15:32

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Pardubicích, pod spisovou značkou: EPR 338000/2013 o 42.350,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 09.12.2013 platební rozkaz.

Zpět