FOX HOLDING s.r.o.

07.10.2013 12:28

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Benešově, pod spisovou značkou: EPR 270143/2013 o 23.000,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 03.10.2013 platební rozkaz.

Zpět