FOX HOLDING s.r.o.

20.08.2013 14:39

Ve věci vedené u místně příslušného Obvodního soudu Praha 3, pod spisovou značkou: 18 C 196/2013 o 28.000,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 02.08.2013 rozsudek v náš prospěch.

Zpět