FOX HOLDING s.r.o.

17.09.2013 14:38

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Liberci, pod spisovou značkou: EPR 224839/2013 o 15.776,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 09.09.2013 platební rozkaz.

Zpět