FOX HOLDING s.r.o.

02.08.2013 11:21

Ve věci vedené u místně příslušného Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou: 50 CM 160/2013 o 1.109.720,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 29.07.2013 směnečný platební rozkaz.

Zpět