FOX HOLDING s.r.o.

19.07.2013 12:56

Ve věci vedené u místně příslušného Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou: 13 CM 164/2013 o 60.000,00 Kč + příslušenství, soud vydal dne 09.07.2013 směnečný platební rozkaz.

Zpět