FOX HOLDING s.r.o.

13.05.2013 10:14

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, pod spisovou značkou: 5 C 297/2012 o 1.860,15 EUR + příslušenství, soud vydal dne 30.04.2013 usnesení, kde byl mezi námi a žalovaným schválen smír a dne 13.05.2013 se toto usnesení stalo pravomocným.

Zpět