FOX HOLDING s.r.o.

27.03.2013 09:14

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Příbrami, pod spisovou značkou: 113 EC 106/2012 o 76.664 Kč + příslušenství, soud zcela vyhověl námi podané žalobě a ve věci vydal rozsudek.

Zpět