FOX HOLDING s.r.o.

07.05.2013 08:42

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou: 108 EC 234/2011 o 130.000 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět