FOX HOLDING s.r.o.

29.05.2012 13:51

Ve věci podaného návrhu na vydání EPR o 835.792 Kč + příslušenství, dosaženo mimosoudní dohody s dlužníkem a uzavřen se souhlasem klienta splátkový kalendář se sjednanou ztrátou splátek. 

Zpět