FOX HOLDING s.r.o.

19.04.2013 10:55

Ve věci vedené u místně příslušného Obvodního soudu pro Prahu 3, pod spisovou značkou: EPR 103526/2013 o 28.000 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět