FOX HOLDING s.r.o.

11.04.2013 15:57

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Břeclavi, pod spisovou značkou: 105 EC 371/2012 o 5.856 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět