FOX HOLDING s.r.o.

22.03.2013 11:10

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Břeclavi, pod spisovou značkou: 109 EC 164/2012 o 44.040 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět