FOX HOLDING s.r.o.

21.03.2013 10:07

Ve věci vedené u místně příslušného Obvodního soudu pro Prahu 3, pod spisovou značkou: EPR 55666/2013 o 68.674 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět