FOX HOLDING s.r.o.

12.03.2013 16:33

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu ve Zlíně, pod spisovou značkou: 46 C 23/2013 o 650 EUR + příslušenství, soud vyhověl námi podané žalobě a ve věci vydal rozsudek pro zmeškání.

Zpět