FOX HOLDING s.r.o.

04.02.2013 09:51

Ve věci vedené u místně příslušného Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou: 24 CM 600/2012 o 26.000 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal směnečný platební rozkaz.

Zpět