FOX HOLDING s.r.o.

25.02.2013 11:48

Ve věci vedené u místně příslušného Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou: 43 CM 121/2012 o 20.500 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal směnečný platební rozkaz.

Zpět