FOX HOLDING s.r.o.

26.02.2013 10:48

Ve věci vedené u místně příslušného Obvodního soudu pro Prahu 2, pod spisovou značkou: 20 EC 47/2012 o 10.200 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podanému návrhu a ve věci vydal elektronický platební rozkaz.

Zpět