FOX HOLDING s.r.o.

19.02.2013 14:43

Ve věci vedené u místně příslušného Obvodního soudu pro Prahu 5, pod spisovou značkou 8 EC 188/2011 o 13.848 Kč, byl soudem schválen navržený smír.

Zpět