FOX HOLDING s.r.o.

07.02.2013 09:21

Ve věci vedené u místně příslušného Okresního soudu v Olomouci, pod spisovou značkou: 20 EC 42/2012 o 220 EUR + příslušenství, soud vyhověl námi podané žalobě a ve věci vydal rozsudek pro zmeškání.

Zpět