FOX HOLDING s.r.o.

25.01.2013 10:01

Ve věci vedené u místně příslušného Obvodního soudu pro Prahu 4, pod spisovou značkou: 21 C 363/2012 o 220.000 Kč + příslušenství, soud vyhověl námi podané žalobě a ve věci vydal rozsudek pro uznání.

Zpět